Hastane Temizliği

Hastane Temizliği

 

2175446b-14c2-45d7-b202-064270e8806a[1]   c5_3[1]

Hastane ortamı daima temiz ve steril olması gereken ortamlardan biri olarak yer almaktadır . Hastaneye bir günde giren hasta , hemşire , doktor , biyokimya uzmanı ve bir çok insan sayısı saymakla bitmeyecek kadar çoktur ve de ortalama küçük bir hastanede bile hastane içine giren çıkan insan sayısı hastane personeli de dahil olmak üzere ortalama olarak bin kişi olarak hesaplanmaktadır . Bu oran küçük hastanelerde geçerli olup , üniversite hastanelerinde ya da daha büyük çaplı hastanelerde çok daha fazla bir sayıyı oluşturmaktadır .  Bu neden ile de hastane sağlık dağıtan ve de hatsallıkların iyileşmesi için var olan bir kurum olduğuna göre hastanenin sürekli olarak temiz olması gerekmektedir . Bu amaçla da hastane temizliği son derece önemlidir .

Hastane temizliği için görevli temizlik personellerinin bulunması ve de bu personellerin sayılarının yeterli olması gerekmektedir. Genellikle ülkemizde birçok hastanede temizlik personelinin yetersizliği nedeni ile hastane temizliğinde problemler ortaya çıkmaktadır . Bu neden ile de hastaneler özel temizlik firmaları ile anlaşma sağlayarak kadrolu personelinin dışında ekstra temizlik şirketi personeli alımı da yapmaktadır .

Hastane temizliği için , temizlik malzemelerinin de önemi son derece büyüktür . İlk olarak hastane temizliğinde bir takım özel dezenfektanlar bulunmak zorundadır . Çünkü ; hastane temizliği , ev temiliğinden çok farklı bir durum olmakla berebar , hastanenin steril edilmeyişi hastane içinde yatan hastaların ve de hatta sağlık personellerinin de dahil olmak üzere birçok kişinin hastane enfeksiyonu kapmalarına neden olabilir . Hastane enfeksiyonu da son derece tehlikeli olup ülkemizde birçok kişinin ölümüne sebep olmuştur . (yenidoğan ünitelerinde bebekler başta olmak üzere ) Bu neden ile temizlik malzemelerinin koruyuculuğu ve kullanım şeklinin kullanıcılar tarafından biliniyor ve de doğru bir biçimde kullanılıyor olması çok önemlidir .

Hastane temizliğinde temizlik malzemelerinin yeterli olmayışı da son derece ciddi bir sorun kaynağı oluşturmaktadır. Hastane temizlik malzemelerinin yeterli olmayışı temizliğin tam anlamıyla yapılamamasına neden olmaktadır

 

Translate »